Thanh Hằng Hằng

Thợ sửa ghế sofa, bọc da

đánh giá trung bình

5
/5
Trung bình
0

Mô tả

XƯỞNG SOFA ĐẠI PHÚ HÀ NỘI

Website: https://sofadaiphu.com/
Địa chỉ: 58 phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 0975 567 959
Email: sofadaiphu.info@gmail.com
Xưởng sản xuất: 156 đường 8/3 Hữu Bằng, Thạch Thất, HN

Góc nhà đẹp

Mục khuyến mãi

Hỗ trợ

Bản đồ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fg.page%2Fr%2FCT-diDYd2CDsEAI%2Freview%3Ffbclid%3DIwAR3PK4bQvidRPoppuUDZcur1Y5g7zEnN5R_vVKMJw3Grg793SrwJ1XViOEU&h=AT1RMQ8qfRtByWQnrwj3oz-aHxxLByLZtAcKp-3kS_BSFQuOdYqqf5hFXqS3mXKSxWrRoAziPReLigKEyzMoufPAfI6uvk6cz10zhvQxnLh9uTdp6AROJLHgOoTMDqiFYrMF2w