Hướng dẫn đăng ký tài khoản THỢ

06/01/2021

Nếu bạn là thợ, là người cung cấp dịch vụ hay  hoạt động trực tiếp trong các ngành nghề thì bạn hãy đăng ký Tài khoản Thợ.

1. Lựa chọn : Đăng ký tài khoản

2. Lụa chọn Loại Tài khoản : Thợ

3. Sau khi đăn ký xong, truy cập vào mục "Thông tin tài khoản" để cập nhật thông tin : địa chỉ, ngành nghề, avatar...hoặc có thể viết bài chia sẻ kinh nghiệm hay giới thiệu về      bản thân.

Nhấp vào tên tài khoản phía góc trê bên phải, chọn "Thông tin tài khoản" :

Chọn mục "Sửa Thông tin" :

Click vào logo Phố Thợ ở mục "Ảnh đại diện" để thay đổi avatar, sau đó điền, chọn các thông tin ngành nghề tương ứng.

Chọn "Lưu thông tin "